Nystart 2016

Med lång tidigare erfarenhet av att driva arkitektkontor  utvecklar Grunditz Göransson arkitekter projekt med målet att positivt överraska genom att förena arkitektur, ekonomi, funktion och miljö. För att genomföra detta krävs både erfarenhet och patos. Vi har en gedigen erfarenhet av att producera byggbara handlingar, samtidigt som patos föder nya tankar och idéer kring hus- och samhällsbyggande.

Vi lever i förändringens tid på gott och ont, och nya förutsättningar ska alltid förvandlas till goda möjligheter.