Utveckla den svenska bostadsrättsföreningen

april 4, 2017


Jonas Anund Vogel, Hans Lind och Per Lundqvist

”Att styra allmänningar – en studie av svenska bostadsrättsföreningar”