Bonnierförlagen


Ledningskontoret

Vi eftersträvade en ombonad arbetsplats med god akustik. En öppenhet mellan olika vistelseytor, som dock inte fick störa varandra. Ljussättningen skulle göra tydlig skillnad mellan olika typer av platser. Både traditionella och moderna kommunikationsalternativ är viktiga att ha tillgång till när det gäller förlagsverksamheten. Ledord att arbeta efter var kommunikation, delaktighet, arbetsro, ordning, inspiration samt kultur.