Elekta


Elektas huvudkontor

Elekta är ett tekniskt-medicinskt företag som tillverkar bl a strålknivar. Man redovisar sin inriktning i huvudkontoret genom sin profil. Kontoret är beläget i Kv Taktäckaren i Stockholm. Ansvarig arkitekt är Hans Göransson.