Forskning och utveckling


För att vi ska kunna bygga framtidens hållbara samhälle och  lämna över till kommande generationer så att deras liv blir möjligt att leva med glädje och trygghet är FoU högt prioriterat. Utmaningarna har väl aldrig varit större.

KTH_Logotyp_RGB_2013

Vi deltar i KTH Live In Lab som är en testbädd i en verklig miljö för verifiering och utveckling av innovativa produkter, tjänster och processer inom bygg- och boendesektorn. KTH Live-In Lab är ett labb,tre byggnader, ett system och även hem för 300 studenter. Vi är en av idag nio samarbetspartners i detta långsiktiga projekt.

logoOpenBim

Battre analys av byggprojekt med hjalp av BIM och GIS. I dagens samhällsplanering skulle det vara till stor fördel att använda geografiskt bundensamt byggnadsknuten information i samma analysmodell när man ska utvärdera förutsättningar för planerade projekt. Ett OpenBIM-projekt har lagt grunden till en upprepningsbar analysmodell som innefattar sociala, ekologiska och ekonomiska parametrar och som baserar sig på mångas delaktighet i processen. Läs Open BIMs infoblad

gistech 1

MULGIS, ett utvecklingsprojekt kring multikriterieanalyser. Maria Grunditz har varit ansvarig arkitekt och idégivare för en förstudie för en konkret arbetsmetod för tidiga skeden i planeringsprocessen.  En ny typ av process som stöd för kommuner.  Det unika i MULGIS är möjligheten att lägga till en social-kulturell dimension i analysen.

Agenda Livsmiljö, STD-företagen och Sveriges Arkitekter. Maria Grunditz har varit en del av styrgruppen i ett initiativ från Sveriges Arkitekter och STD-företagen som delfinansieras av Vinnova. Hur klarar vi utmaningen att bygga fler bostäder samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och får både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara livsmiljöer.