Jakten


Kv Jakten 18, Falkenberg

Villa Ekberg i Falkenberg genomfördes i nära samarbete med Anna-Karin och Per Ekberg. Strävan  har varit att ta vara på den känsla av lätthet och frihet som finns i fritidsbebyggelsen utefter kusten.

Den ursprungliga byggnaden på tomten, en timmerstuga uppförd 1945 och tillbyggd 1972 hade tjänat ut sin roll. Nu gällde det att  hitta rätt karaktär för den nya bostaden som ska fungera året runt.  Ljusets närvaro, förutsättningarna för det goda mikroklimatet, samt möjligheter till både avkoppling och arbete i bostad, ateljé och  trädgård var de grundläggande pusselbitarna som på ett naturligt sätt gav den L-formade planen med en lägre del mot vägen, och en vinkelställd högre del.