Kontakt


Vårt företag finns idag i Gustavsberg, en bruks- och skärgårdsort i snabb förvandling vilken tyvärr genomförs med svåra konsekvenser för samhällets karaktär. Här finns dock  fortfarande stora orörda marker med skogar, ängar samt åkrar som brukas.

Vi samarbetar idag med utvalda partners i vårt nätverk, och vi är alltid intresserade av nya samarbeten.

Hans Göransson

Styrelsens ordf

070 - 716 55 93

hans@ggarkitekter.se