Kontakt


Vårt företag finns delvis idag i Gustavsberg, en bruks- och skärgårdsort i snabb förvandling vilken tyvärr genomförs med svåra konsekvenser för samhällets karaktär. Här finns dock fortfarande stora orörda marker med skogar, ängar samt åkrar som brukas.

Bolaget har även filial i Årsta, en stadsdel med karaktär från 1950-talets planeringsideal och där man med någorlunda varsam hand har förtätat under decennierna.

Vi samarbetar idag med utvalda partners i vårt nätverk, och vi är alltid intresserade av nya samarbeten. Vårt utbud av tjänster är brett, med kompetens inom arkitektur, stadsutveckling och samverkan inom de båda områdena.

Hans Göransson

Styrelsens ordf

070 - 716 55 93

hans@ggarkitekter.se

Karin Göransson

Konsult

0735 - 244 079

karin@ggarkitekter.se