Gamen


Kv Gamen 16, Vartoftagatan,Stockholm

Nyproduktion av två flerbostadshus med lamellhusets långsmala form som stämmer väl överens med rådande planstruktur i området.Det krävs komplicerade konstruktioner för att bygga på Söderledens tak. Detta skapar tuffa restriktioner för lägenheternas utformning.Husens placering erbjuder en trevlig gårdsmiljö med en gatusida och en gårdssida som ger goda ljusförhållanden.Gårdshuset disponeras med stadsradhus i två plan, egna förgårdar på gatusidan och terrasser på gårdssidan.

71 hyresrätter åt Einar Mattsson AB. Inflyttning 2011

Uppdragsansvarig: Rune Gustafsson, ansvarig arkitekt: Lars Bjursten detaljplan/Maria Grunditz byggnad