Om Grunditz Göransson arkitekter


Maria Grunditz och Hans Göransson har lång erfarenhet av att arbeta med bostäder i olika former, vårdprojekt, hotell, skolor samt kontor. Vi arbetar också med forsknings- och innovationsuppdrag, samt kulturskyddade byggnader av olika slag. Vi har tidigare drivit zuez arkitekter ab. Idag  samarbetar vi med vårt kompetenta och innovativa nätverk som har växt fram under åren. Och liksom tidigare ser vi att hållbart kvalificerat arkitektarbete är det som förenar arkitektur, ekonomi, funktion och miljö.

Karin Göransson har arbetat med livsmiljöer i urban kontext sedan 2012. Med en utbildning inom, och ett extra intresse för, kulturgeografi har hon tidigare haft uppdrag i bl.a. olika samverkansforum kring stadsutveckling. Karin har även jobbat med utredningar, projektledning och platsmarknadsföring, med social hållbarhet som en röd tråd.

Framtida utmaningar

Vi erfar just nu ett antal processer – inte bara i Sverige utan i världen – snabba och påtagliga förändringar av civilisationens villkor.  Drastiskt många fler människor än någonsin flyttar till, bosätter sig och hoppas livnära sig i städer och lämnar landsbygden för gott. Utvecklingen är driven dels av ekonomiska skäl, dels av krig och terror som sätter ojämförligt stora massor av människor i rörelse och tycks ställa våra samhällens hanteringskapacitet inför oroväckande utmaningar.
Historiskt sett har stad och land ett ömsesidigt förhållande, lokalt framväxt, en civilisatorisk bas. Vi tror att detta hör till det viktigaste i vårt övergripande uppdrag, hållbar utveckling av staden och hållbar utveckling av landsbygden – samtidigt.
Arkitektur är en aspekt av civilisationen med utomordentligt samhällsbärande karaktärer.