Rösunda 2:36 del 3


Saltsjöbaden – Ringvägen

Nominerade flerbostadshus på Ringvägen vid Hotellviken.

Detaljplanen tog 20 år att genomföra och zuez arkitekter ab vann sedan det parallella uppdraget som JM hade utlyst. Ett mycket speciellt projekt med höga krav på utformning. Då Saltsjöbanan skär rätt genom det bebyggda området tillkom ytterligare svårighet som handlade om  att bygga bostäder som klarar ljudkraven.

Området Ringvägen nominerades till Stadsbyggnadsutmärkelsen i Nacka kommun 2008. Motiveringen lyder: Bebyggelsen, i tre uppbrutna byggnadsvolymer i tre våningar, bidrar till stadsbilden med ett tydligt arkitektoniskt uttryck för vår tid i ett område med särskilda förutsättningar. Husen är utformade med variationsrika fasader i puts och med färgsättning som är i samklang med närliggande bebyggelse på andra sidan Ringvägen. Husens närhet till Saltsjöbanan har påverkat utformning av balkonger och uteplatser.

Projektet utfördes som ett tidigt BIM-projekt, med 3D-modell som användes för presentation i byggnadsnämnden, samordning och kollisionskontroll, kalkylunderlag, samt APD-plan  med husmodell och uppdateringar  av denna kopplade till tidsplan.

Antal lgh: 62 bostadsrätter med underbyggt garage

 

 

Ringvägen, Saltsjöbaden Zuez 08-2009

Ringvägen, Saltsjöbaden Zuez 08-2009

Ringvägen, Saltsjöbaden Zuez 08-2009