Barnhuset


Hotell vid Norra Bantorget

Kv Barnhuset 25 , Wallingatan-Upplandsgatan, Stockholm. En grönklassad arkivbyggnad, oerhört välbevarad till det yttre, uppförd  åt  LO, ritad av Sven Markelius, färdigställd 1941. Byggnaden  har genomgått en förvandling till hotell med 124 rum. Förutom den inre ombyggnaden gjordes en påbyggnad med ett plan. Hotellet öppnade hösten 2015.

Hos PE Arkitektur var Maria Grunditz uppdragsansvarig arkitekt och hade ett fortlöpande nära arkitektoniskt samarbete i projektet med Per Kallstenius.