Björken


Kv Björken 18, Valhallavägen

En välbevarad byggnad från 1884 med 28 lägenheter som är byggnadsminnesmärkt ska renoveras med avseende på kök och badrum. Dessutom förses översta planet med vindslägenheter…
Bygglovsansökan är under bearbetning på SBK, Stockholm 2015. Projektering för upphandling pågår. Ansvarig arkitekt och projekteringsledare är Hans Göransson