Nytorps mosse


Nytorps mosse

Ett klubbhus i Huddinge kommun. En enkel träbyggnad utförd med liggande förvandrad bred panel behandlad med svart slamoljefärg. Fönster och dörrar får en varmt röd kulör. Tak av sedum.
Högt sittande fönster i fasad samt i innervägg i vindfång till omklädningsrummen kastar ljus långt in i de långsmala rummen.

Byggnaden färdigställdes 2011  med Maria Grunditz som ansvarig arkitekt.