Skärgårdshus 3


Fritidsbostad i Stockholms skärgård, nybyggnad med huvudbyggnad och gäststuga.

Huvudbyggnaden vänder sig mot söder och har disponerats för att utomhus dels på ett följsamt sätt ansluta till marken och topografi, dels få ut så mycket som möjligt av solen under den ljusa delen av dygnet och samtidigt ge skydd. Bakom huvudbyggnadens plan och disposition ligger dessutom en strävan att hålla ned känslan av husets storlek. Ansvarig arkitekt är Hans Göransson