Skärgårdshus 1


Fritidsbostad i Stockholms skärgård, nybyggnad med huvudbyggnad, gäststuga, bastubyggnad och sjöbod. Ön ligger i mellanskärgården i relativt skyddat läge. Den bebyggda tomten ligger på öns sydsida med sjön åt tre håll.

Anläggningen har disponerats för att utomhus dels på ett följsamt sätt ansluta till marken och topografi, dels få ut så mycket som möjligt av solen under den ljusa delen av dygnet och samtidigt ge skydd mot förhärskande och kalla vindar. Bakom huvudbyggnadens plan och disposition ligger dessutom en strävan att hålla ned känslan av husets storlek (275 kvm, 8 RoK exkl. tekniska utrymmen).

Fast inredning har ritats av Hans Göransson och inredningsarkitekt Tommy Sundberg, som också står för en magnifik soffa och ett antal vackra bord i Storstugan.Inredning och snickerier har tillverkats och monterats av Lars Bokstedt Snickeri. Byggår: 1998 – 2000

Drygt 10 år senare byggdes gäststuga, numer kallad Sjöstugan, om och till, från 70 till 120 kvm. Byggnaden fick i och med detta en självständig funktion – familjen hade med tiden vuxit och den äldre generationen ville ta sin plats där.

Fast inredning har även denna gång ritats av Hans Göransson och inredningsarkitekt Tommy Sundberg. Inredning och snickerier har denna gång tillverkats och monterats av Retsloffs Snickeri. Byggår 2012 – 2013

Arkitekt Hans Göransson har ritat åt en privat beställare.