Villa Strandvik


Parallellt uppdrag  villa Strandvik, Gustavsberg, 2007.

Översiktliga utgångspunkter för vårt förslag
• Bevara karaktären av park sett från Farstaviken – huvudsaklig angöring från Skärgårdsvägen och ingen tyngre trafik,
större parkering eller byggnader ”mitt i” parken
• Bidra till att förbättra ljudmiljön – terrass med ”lokalgata” och avskärmande byggnader skyddar från Skärgårdsvägens
trafikbuller
• Måttlig skala på bebyggelsen i öster vid Franska byggena och Strandvik – Ökande skala i väster.