Svarven 1


Kv Svarven 1

Häggvik, Sollentuna kommun, underlag för samråd. Syftet med planen är att möjliggöra en förtätning  med bostäder  i huvudsak 4-5 våningar där  hänsyn tas till Häggviks lokala karaktär. I samrådet kommer man att pröva ett inslag av ett 8-våningshus.

Byggnaderna ska uttrycka en vänlig omsorg om material och detaljer, samt skapa platser mellan husen som verkligen är till för att användas. Den ursprungliga naturen möter med ett mycket dramatiskt uttryck. med stora klippblock, blandad barr- och lövskog alldeles intill den trygga gården med odlingar, lekplats och trädgårdsväxter.