Svenska Filminstitutet


SFI, Svenska Filminstitutet

Fortlöpande förnyelse av byggnaden under åren 2001-2008, med bl a nya lokaler för filmbiblioteket, Kulturrådet och Filminstitutet.

Byggnaden är ritad av Peter Celsing,uppförd 1969-71 och betraktas som antikvariskt intressant, trots att Riksantikvarieämbetet normalt inte ännu intresserar sig för så moderna byggnader. Filmhuset betraktas som ett av de första strukturalistiska arkitekturprojekten i landet. Det har varit mycket intressant och spännande att lotsa byggnaden in i 2000-talet, med de krav som idag ställs på publika miljöer och arbetsplatser, att introducera nya arkitekturtillskott i samverkan med de Celsingska bevaransvärda miljöerna. Svenska Filminstitutet har varit vår beställare och Hans Göransson har varit uppdragsansvarig arkitekt.