Från det stora till det lilla och tvärtom


Vi arbetar i många olika faser och skeden, lika gärna med detaljplaner som med detaljritningar. Vi arbetar i ett brett spektrum, från tidiga planeringsskeden till projektering av bygghandlingar. Våra kunder  kommer både från den privata såväl som den offentliga sidan.

Vi arbetar främst med boende i olika former. Uppdragen varierar från villor och radhus till flerbostadshus såväl nya som befintliga som behöver utvecklas.

Ett område som vi hoppas få vara med och utveckla är nya boendeformer med ett humanistiskt perspektiv, generationsöverskridande och generationsbejakande, och naturligtvis med hållbarhet ur alla aspekter ständigt för ögonen.