Bostäder


Att utforma bostäder i alla dess möjliga  former, storlekar och typer är en av våra grundläggande kompetenser. Nu ingår vi också i ett forskningsprojekt på KTH som ska undersöka hur vårt framtida boende och sätt att leva kan se ut.