Detaljplaner


Detaljplanens betydelse är oerhört stor. Vi arbetar med underlag för detaljplaner, och  undersöker förutsättningarna för varje projekt på ett öppet sätt. Livet mellan husen är en av de viktigaste utgångspunkterna för att en detaljplan ska kunna fungera som ett avstamp för god social hållbarhet.

Läs gärna Hans Göransson artikel om Miletos och Hippodamus

Miletos o Hippodamus