Kontor


När det gäller arbetsplatsen så behöver både fastighetsägare och hyresgäster  en arkitekt som ser strukturer likväl som detaljer.  Nyckelord när man samarbetar kring framtida lösningar kan vara kommunikation, delaktighet, arbetsro, ordning, inspiration, kultur.