Utredningar


Referensprojekt:

Funktionsprogram för skolor och förskolor i Österåkers kommun

Österåkers kommun växer och därmed ökar behovet av skolor och förskolor.  Maria Grunditz har (i PE Arkitekturs regi) arbetat med ett funktionsprogram för skolor och förskolor i Österåkers kommun.
För att säkerställa att den kommande skolbyggnationen har en gemensam bas med uttalade värden som kommunen står för, har kommunen beslutat att ta fram  funktionsprogrammet som vägledning och stöd genom processen. Kvaliteten på genomförandet ska ligga på en överenskommen och beslutad nivå med tydliga riktlinjer gemensamma för alla skolor/förskolor
i kommunen, både kommunala  sådana och fristående.  Det generella funktionsprogrammet som upprättas gäller för förskolor, F-6 skolor och F-9 skolor.