Villa Svensson


Permanent bostadsbyggnad, färdigt 2010, för familjen Anders Svensson i Östveda i Hedesundatrakten, beläget vid stranden av en fjärdliknande vik av den, i denna trakt, mycket vida Dalälven.

Familjen ägde sedan tidigare fastigheten, bebyggd med ett mindre fritidshus vars reststrukturer finns inbyggda i den, från stranden räknat, inre delen av den nya byggnaden. Tomtens form, den befintliga byggnaden och möjligheten att bygga på en äldre, befintlig markförstärkning gav en mer eller mindre kvadratisk planform, vilket ligger till grund även för takformerna som till synes roterar runt byggnaden och ger spänst till ett annars ”tjockt” och vilande hus.

Byggnadens samvarodelar riktar sig därmed ut mot vattnet och ett trädäck som leder runt hela byggnaden, som med de stora skjutpartierna i hörnen optimerar sambandet med älvens vatten. Utvändiga fasader av råhyvlad slät panel omlott, struken med järnvitriol. Ytskikt på yttertak av SICA-väv, med vattlister. Inre ytskikt i vägg och tak av råhyvlad slät panel, vitmålad. Golv i nya delen av betong, slipad och såpad.