”I hus, vettande mot söder, tränger vintersolen långt in i portiker, medan sommarsolens bana går rakt över våra huvuden och husens tak, så att svalkande skugga uppstår”… (Sokrates citerad av Xenofon i ”Memorabilia”)

Läs Hans Göranssons artikel i AvISen 2014:3

Överge inte värdefull kunskap

Relaterade nyheter