MILETOS – HISTORISKT VRIDCENTRUM
  Miletos var ett av Joniens viktigaste centra för kultur, politik och handel under antiken. Jonien betecknade ett område på sydvästra turkiska kusten med grekiska kolonier och stadsstater, söder om Izmir (Smyrna) och betraktas som en viktig, intellektuell del av den hel-lenska kultursfären.

Läs Hans Göranssons artikel i AvISen 2015:3

Relaterade nyheter