Forskning & utveckling

Forskning & utveckling
22 januari 2021

Framtidens delade boende

Grunditz Göransson arkitekter har deltagit i en tvärvetenskaplig studie som Akademiska Hus har släppt...
Forskning & utveckling
27 januari 2019

KTH Live-in Lab

Grunditz Göransson arkitekter har varit samarbetspartner i uppbyggnadsskedet av KTH Live-in Lab som är...
Forskning & utveckling
26 januari 2019

Tidigare FoU projekt

Vi initierade projektet Bebyggelseanalys med stöd av BIM och GIS. I dagens samhällsplanering skulle de...