Grunditz Göransson arkitekter har deltagit i en tvärvetenskaplig studie som Akademiska Hus har släppt tillsammans med bl a  HSB Living Lab och KTH Live-In Lab. Den handlar om hur framtidens delade boende  bör utformas för att bli så klimatsmart och hållbart som möjligt.

“Framtidens delade boende: En rapport om hållbarhet i livsstil och bostad”

Studien visar att den arkitektoniska utformningen är avgörande - byggnadens utformning påverkar vår livsstil och vårt välmående.

  • Delat boende är klimatsmart i byggskedet. Klimatavtrycket per person kan minska med över 50 procent när bostäder designas för att dela på gemensamma ytor som kök och vardagsrum.
  • Delat boende ger förutsättningar för en hållbar livsstil
  • Delat boende minskar ensamheten och ökar tryggheten för den boende.                                                                                     

 

Nya bostadsalternativ och innovativa utformningar av bostäder kommer att utvecklas framöver

Relaterade nyheter