Vi initierade projektet Bebyggelseanalys med stöd av BIM och GIS. I dagens samhällsplanering skulle det vara till stor fördel att använda geografiskt bunden samt byggnadsknuten information i samma analysmodell när man ska utvärdera förutsättningar för planerade projekt. Ett OpenBIM-projekt har lagt grunden till en upprepningsbar analysmodell som innefattar sociala, ekologiska och ekonomiska parametrar och som baserar sig på mångas delaktighet i processen. 

MULGIS, ett utvecklingsprojekt kring multikriterieanalyser. Maria Grunditz har varit ansvarig arkitekt och idégivare för en förstudie för en konkret arbetsmetod för tidiga skeden i planeringsprocessen.  En ny typ av process som stöd för kommuner.  Det unika i MULGIS är möjligheten att lägga till en social-kulturell dimension i analysen.

Agenda Livsmiljö, STD-företagen och Sveriges Arkitekter. Maria Grunditz var en del av styrgruppen i ett initiativ från Sveriges Arkitekter och STD-företagen som delfinansierades av Vinnova. Hur klarar vi utmaningen att bygga fler bostäder samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och får både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara livsmiljöer.

Hållbara samhällen

Relaterade nyheter