Upprustning av ett byggnadsminnesmärkt flerbostadshus på Valhallavägen, Stockholm, byggt 1884 med 28 lägenheter. Familjebostäder äger fastigheten och är uppdragsgivare. 

 

Kulturminnesmärkt 1800-talshus

Kök och badrum görs tillgängliga i möjligaste mån, modern ventilation införes och byggnaden förses med fyra nya vindslägenheter. Arkitektoniskt har projektet behandlats med så stor respekt för befintlig byggnad som möjligt.

Färdigställandeår: 2020. Arkitekt: Hans Göransson.  Byggherre: Familjebostäder

Balansen mellan att vårda och varsamt förnya.