Om oss

Maria Grunditz och Hans Göransson har lång erfarenhet av att arbeta med bostäder i olika former, vårdprojekt, hotell, skolor samt kontor. Vi arbetar också med forsknings- och innovationsuppdrag, samt kulturskyddade byggnader av olika slag. Idag samarbetar vi med vårt kompetenta och innovativa nätverk som har växt fram under åren. Liksom tidigare ser vi att hållbart kvalificerat arkitektarbete är det som förenar arkitektur, ekonomi, funktion och miljö.

Karin Göransson har arbetat med livsmiljöer i urban kontext sedan 2012. Med en utbildning inom, och ett extra intresse för, kulturgeografi har hon tidigare haft uppdrag i bl.a. olika samverkansforum kring stadsutveckling. Karin har även jobbat med utredningar, projektledning och platsmarknadsföring, med social hållbarhet som en röd tråd.

 

Framtida utmaningar

Vi erfar just nu ett antal processer – inte bara i Sverige utan i världen – snabba och påtagliga förändringar av civilisationens villkor.  Drastiskt många fler människor än någonsin flyttar till, bosätter sig och hoppas livnära sig i städer och lämnar landsbygden för gott. Utvecklingen är driven dels av ekonomiska skäl, dels av krig och terror som sätter ojämförligt stora massor av människor i rörelse och tycks ställa våra samhällens hanteringskapacitet inför oroväckande utmaningar.
Historiskt sett har stad och land ett ömsesidigt förhållande, lokalt framväxt, en civilisatorisk bas. Vi tror att detta hör till det viktigaste i vårt övergripande uppdrag, hållbar utveckling av staden och hållbar utveckling av landsbygden – samtidigt.

Arkitektur är en aspekt av civilisationen med utomordentligt samhällsbärande karaktärer.

I pandemins påverkan ser vi att vi alla på ett konkret sätt är förutsättningar för varandras överlevnad. Ansvaret utsträcks till våra gemensamma rum och vi måste hantera balansen mellan avstånd och närhet.

För många har situationen inneburit personliga utmaningar med oro och brant lärkurva for anpassning till nya förutsättningar. Återhämtning blir alltmer av vikt, och vi ser oss om efter stödjande miljöer för detta och för det gemensamma ansvaret när det gäller hållbarhet. Kunskap, relationer och idéer kan återanvändas och skapa nya sammanhang. Den samverkan som tidigare kanske var en bonus är nu helt central.

Utmaningarna som vi ser idag utgörs av att se till att komplexiteten i programskedet kan vidareföras till den färdiga produkten antingen det är en byggnad, en utredning eller en metod.  

 

 

 

 

Medarbetare

Porträttbild på Maria Grunditz
Maria Grunditz

VD

Porträttbild på Karin Göransson
Karin Göransson

Delägare

Porträttbild på Hans Göransson
Hans Göransson

Arkitekt

Kontakt

Hitta hit

Thun-Ollevägen 59
134 34 Gustavsberg

070 722 51 71

maria@ggarkitekter.se