Välkommen till  Grunditz Göransson arkitekter!

 

 

 

 

Djura 6:24 

Grunditz Göransson arkitekter utvecklar projekt med målet  att förena arkitektur, ekonomi, funktion och miljö. För att genomföra detta krävs både erfarenhet och patos. Vi har en gedigen erfarenhet av att producera byggbara handlingar, samtidigt som patos föder nya tankar och idéer kring hus- och samhällsbyggande.

Vi lever i förändringens tid på gott och ont, och nya förutsättningar ska alltid förvandlas till goda möjligheter.

Vilka är vi?

Maria Grunditz och Hans Göransson har lång erfarenhet av att arbeta med bostäder i olika former, vilket idag är vår huvudsakliga verksamhet. Vi arbetar också med forsknings- och innovationsuppdrag, samt kulturskyddade byggnader av olika slag. 

Vi samarbetar med utvalda partners i vårt nätverk, och vi är alltid intresserade av nya samarbeten. Vårt utbud av tjänster är brett, med kompetens inom arkitektur, stadsutveckling och samverkan inom de båda områdena. 

Grunditz Göransson arkitekter finns  idag i Gustavsberg, en bruks- och skärgårdsort i snabb förvandling.

Våra projekt

Forskning och utveckling

Nya utmaningar kräver nya tankestrukturer. 

Vi har ett brinnande intresse för att arbeta med de framtida behov som samhället ställer arkitekturen inför. En stor del av nyckeln tror vi är att arbeta tvärsektoriellt, stuprörens tid är över.

För att vi ska kunna bygga framtidens hållbara samhälle och  lämna över till kommande generationer så att deras liv blir möjligt att leva med glädje och trygghet är FoU högt prioriterat. Utmaningarna har väl aldrig varit större.

Läs mer