Våra tjänster

Vårt arbete

Bostäder

Forskning och utveckling

Trygghet och social hållbarhet

Bostäder 

Vi arbetar i många olika faser och skeden, lika gärna med detaljplaner som med detaljritningar. 

Vi arbetar i ett brett spektrum.

Tidiga planeringsskeden.

Projektering av bygghandlingar.

Forskning och utveckling

FoU är för oss högt prioriterat då utmaningarna aldrig har varit större.

Vi vill vara en del av att bygga framtidens hållbara samhälle. 

Ambitionen är att kunna lämna över ett hållbart samhälle till kommande generationer.

Konkreta  arbetsmetoder även i våra FoU projekt

Trygghet och social hållbarhet

Vi arbetar med trygghetsfrågor i livsmiljöer, då vi ser detta som en grundplåt för social hållbarhet. 

Trygghet i fastigheten där du bor blir ofta en fråga om samverkan. 

Berörda aktörer kring ditt boende ska alla peka sina resurser mot samma mål. 

Vi har löpande konsultation samt tjänster kopplade till trygghet.