Nyproduktion av två flerbostadshus med totalt 71 lägenheter. Lamellhusets långsmala form stämmer väl överens med rådande planstruktur i området. 

 

Fastighetsutveckling med helhetstänk

Det krävs komplicerade konstruktioner för att bygga på Söderledens tak vilket skapar tuffa restriktioner för lägenheternas utformning. Husens placering erbjuder en trevlig gårdsmiljö med en gatusida och en gårdssida som ger goda ljusförhållanden. Gårdshuset disponeras med stadsradhus i två plan, egna förgårdar på gatusidan och terrasser på gårdssidan.

Byggår: 2011. Ansvarig arkitekt: Lars Bjursten detaljplan/Maria Grunditz byggnad.

Byggherre Einar Mattsson AB

 

Södermalm i utveckling