Nybyggnad av flerfamiljshus med 62 lägenheter samt underbyggt garage. Området Ringvägen nominerades till Stadsbyggnadsutmärkelsen i Nacka kommun 2008. Motiveringen lyder: Bebyggelsen, i tre uppbrutna byggnadsvolymer i tre våningar, bidrar till stadsbilden med ett tydligt arkitektoniskt uttryck för vår tid i ett område med särskilda förutsättningar. 

 

 

 

Husen är utformade med variationsrika fasader i puts och med färgsättning som är i samklang med närliggande bebyggelse på andra sidan Ringvägen. Husens närhet till Saltsjöbanan har påverkat utformning av balkonger och uteplatser.

Projektet utfördes som ett tidigt BIM-projekt.

Byggår 2007. Arkitekt: Maria Grunditz   Byggherre: JM

 

 

Gångvägen in till gården