Fritidsbostad i Stockholms skärgård, nybyggnad med huvudbyggnad, gäststuga, bastubyggnad och sjöbod. Fritidsbostad i Stockholms skärgård, nybyggnad med huvudbyggnad, gäststuga, bastubyggnad och sjöbod. 

 

Ön ligger i mellanskärgården i relativt skyddat läge

Den bebyggda tomten ligger på öns sydsida med vatten åt tre håll.

Anläggningen har disponerats för att utomhus dels på ett följsamt sätt ansluta till marken och topografi, dels få ut så mycket som möjligt av solen under den ljusa delen av dygnet och samtidigt ge skydd mot förhärskande och kalla vindar. Bakom huvudbyggnadens plan och disposition ligger dessutom en strävan att hålla ned känslan av husets storlek (ca 300 kvm).

Gäststuga, numer kallad Sjöstugan, om- och tillbyggd, från 70 till 120 kvm. Byggnaden fick i och med detta en självständig funktion – familjen hade med tiden vuxit och den äldre generationen ville ta sin plats där.

Byggår: 1998 – 2000 samt 2012-13. Arkitekt Hans Göransson, privat beställare.

 

Fast inredning har ritats av Hans Göransson och inredningsarkitekt Tommy Sundberg.