Vår tids boendesituation kan vara en parentes sett ur ett historiskt perspektiv. Men hur hamnade vi här? Vad har lett fram till dagens situation när det gäller byggnation?

Läs Hans Göranssons artikel i AvISen 2017:2

Relaterade nyheter