Ett föredrag från A-sektionens undervisning av Fred Forbat, ”om stadens utveckling”, samt en liten presentation av Alfred ”Fred” Forbat.

"Om stadens utveckling
Vilka företeelser är de som huvudsakligen påverkar stadens form? Det är inte lätt att avgöra vilka som man skall betrakta som de viktigaste och följaktligen nämna först. Men detta behöver vi inte avgöra idag.
Vi kan börja med det ekonomiska systemets inflytande, som onekligen är mycket stort. Men vi måste ha klart för oss att de ekonomiska funktionerna ensamt aldrig kan göra en nog så stor agglomeration av människor och byggnader till en stad i egentlig mening. Därtill behövs även de andra funktionerna Dessa är då det politiska och religiösa livets funktioner. Själva formerna påverkas dessutom av människans formskapande vilja och förmåga."

Läs Hans Göranssons artikel i AvISen 2017:2

Relaterade nyheter