Grunditz Göransson arkitekter har varit samarbetspartner i uppbyggnadsskedet av KTH Live-in Lab som är en testbädd i en verklig miljö för verifiering och utveckling av innovativa produkter, tjänster och processer inom bygg- och boendesektorn. 

KTH Live-In Lab  är en innovationsmiljö för forskning och utveckling med syfte att agera som en nod för samverkan mellan akademin och näringslivet. KTH Live-In Lab har i dagsläget tre testbäddar: Testbed AH (Undervisningshuset på KTH Campus), Testbed EM (de 305 vanliga lägenheterna i KTH Forskningen), samt Testbed KTH (300 kvm bygglovsbefriad yta i dagsläget innehållande fyra forskningslägenheter). 

Till hemsidan  KTH Live-in Lab ,

Nya forskningsprojekt pågår alltid

Relaterade nyheter